Segregacja odpadów – prosty sposób na poprawę stanu środowiska naturalnego

Jak segregować odpady?

Segregacja odpadów – prosty sposób na poprawę stanu środowiska naturalnego

Segregacja odpadów to temat, o którym słyszymy coraz częściej. Obecnie obowiązują  szczegółowe przepisy, które określają zasady dotyczące segregacji odpadów. Nakładają obowiązki zarówno na nas, jak i na wszystkie podmioty gospodarcze. Nowe zasady mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz większe pozyskiwanie surowców wtórnych.

Dlaczego warto segregować śmieci?

Segregacja śmieci ma na celu ograniczenie ilości zalegających odpadów, wyodrębnienie odpadów, które można przeznaczać do recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania. Dzięki temu można w znacznym stopniu ograniczyć zużycie surowców naturalnych , które są na wyczerpaniu. Segregacja pozwala również zmniejszyć powierzchnie wysypisk, które powoli zalewają cały kraj. W Polsce jedna osoba produkuje średnio 350 kilogramów śmieci, więc łatwo możemy policzyć, ile odpadów wytwarzają wszyscy mieszkańcy. Większość ze śmieci nadaje się odzyskania, a dzięki segregacji, proces ten jest łatwy do wykonania.

Jak segregować śmieci?

Segregacja śmieci jest łatwa, nie wymaga od nas dużego wysiłku. Musimy tylko poznać podstawowe zasady, zapamiętać, do jakich pojemników wyrzucać poszczególne rodzaje śmieci. Abyśmy mogli łatwiej zapamiętać przeznaczanie poszczególnych pojemników, zostały one oznaczone różnymi kolorami.

  • Pojemnik żółty – przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne. Wrzucamy do niego m.in. plastykowe butelki, opakowania po jogurtach, serkach, kartony po mleku i napojach, opakowania po kosmetykach worki i reklamówki, a także puszki i drobne odpady z żelaza. Należy pamiętać, aby wyrzucane opakowania były puste i czyste.
  • Pojemnik niebieski – przeznaczony jest na papier. Wrzucamy do niego gazety, zniszczone książki, stare zeszyty, katalogi, ulotki, a także niepotrzebne opakowania z kartonu. Wyrzucany papier nie powinien być zatłuszczony, musimy pamiętać o usunięciu metalowych zszywek i spinaczy.
  • Pojemnik zielony – przeznaczony jest na szkło. Robiąc porządku, wrzucamy do niego szklane butelki, słoiki oraz puste opakowania po kosmetykach. Występuję również białe pojemniki, które służą do zboru szkła bezbarwnego.
  • Pojemnik brązowy – służy do zbierania bio odpadów. Wrzucamy do niego pozostałości z naszej lodówki, resztki z posiłków, obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie, a także gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, trociny i korę. Wyjątkiem jest mięso i kości, które nie powinny się znaleźć w bio pojemnikach.
  • Pojemnik czarny lub szary – służy do wyrzucania odpadów zmieszanych, dlatego korzystamy z niego najczęściej. Do takich pojemników wrzucamy mięso, kości i ości, zatłuszczony, polakierowany lub powleczony folią papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki papierowe, środki higieniczne, pampersy, porcelanę, szkło stołowe. Przeznaczony jest na śmieci, które nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Musimy również pamiętać, że odpady specjalne, tj. leki, baterie czy elektrośmieci oraz wielkogabarytowe, nie mogą być wyrzucać do pojemników. Są specjalne miejsca, gdzie możemy wyrzucić baterie, leki czy zużyte sprzęt AGD. Możemy dostarczyć je np. do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Co jakiś czas na osiedlach wystawiane są duże pojemniki, do których możemy wrzucać odpady wielkogabarytowe, np. meble.

O czym należy pamiętać segregując odpady?

Wyrzucając śmieci, musimy pamiętać o kilku zasadach. Bardzo ważne jest, abyśmy opróżniali wyrzucane opakowania z resztek jedzenia, odkręcali metalowe i plastykowe nakrętki z butelek. Plastykowe butelki, puszki i kartony powinniśmy zgnieść, dzięki temu będą zajmować mniej miejsca. Odpady bio musimy wyrzucać bez worków, ewentualnie stosować worki biodegradalne. W domu powinniśmy zaopatrzyć się w kilka koszy lub specjalne pojemniki do segregacji. Dzięki temu będziemy mogli szybko i sprawnie wrzucać odpady do poszczególnych komór.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna we współczesnym świecie, dzięki niej każdy z nas może przyczynić się do poprawy środowiska, w którym żyjemy. Ma również ważny aspekt ekonomiczny, ponieważ brak stosowania się do obowiązujących przepisów grozi wysokimi karami finansowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top